Mobirise

Środkowoeuropejski
Kongres Historii Gospodarczej.
Procesy modernizacyjne
w "Młodej Europie"

Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się historią gospodarczą i społeczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tj. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy oraz państw bałkańskich. Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zapraszają historyków, socjologów, politologów ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się problematyką zachodzących w regionie procesów modernizacji gospodarczej i społecznej oraz identyfikowalnych w Europie Środkowej i Wschodniej ścieżek rozwoju.

Celem dodatkowym wydarzenia jest nawiązanie relacji formalnych oraz wypracowanie podczas warsztatów projektowych będących częścią Kongresu wspólnych pól współpracy.

Uczestnictwo w obradach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg podczas konferencji oraz wyżywienie
w trakcie trwania wydarzenia.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki RP

Ważne terminy

 • 30.06.2022
  Przesłanie propozycji tematów i abstraktów wystąpień za pośrednictwem formularza
 • 15.07.2022
  Informacja o akceptacji referatów
 • 30.10.2022
  Przesłanie programu Kongresu
 • 28-29.11.2022
  Obrady Kongresu
 • 31.01.2023
  Ostateczny termin przesłania artykułów pokonferencyjnych

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Paweł Grata - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (University of Rzeszow)
 • prof. dr hab. Piotr Franaszek (Jagielonian University in Krakow)
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warsaw School of Economics)
 • prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Economic University in Wroclaw)
 • prof. dr hab. Mirosław Kłusek (University of Łódź)
 • prof. dr Jozsef Kaposzta (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
 • prof. dr Tamas Toth (Kodolanyi Janos University)
 • dr habil. Henrietta Nagy (Kodolanyi Janos University)
 • dr hab. Sławomir Kamosiński (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
 • dr Joachim Popek (University of Rzeszow)
 • dr Jarosław Kinal (University of Rzeszow)

Finansowanie projektu


Nazwa projektu: Modernization processes in the Younger Europe. Central European Congress of Economic History

Kierownik - dr Jarosław Kinal

Okres realizacji: 1.01.2022 - 31.12.2023

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: Doskonała Nauka

Wartość projektu - 111 400,00 PLN
Wartość dofinansowania - 99 400,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest organizacja i realizacja Środkowoeuropejskiego Kongresu Historii Gospodarczej poświęconego procesom modernizacji zachodzącym na przestrzeni dziejów na terenie tzw. Młodszej Europy, czyli tej części kontynentu, która w krąg cywilizacji zachodniej wchodziła w końcu pierwszego tysiąclecia naszej ery. Integralną częścią realizacji projektu będzie publikacja wyników zaprezentowanych podczas wydarzenia wystąpień w formule otwartego dostępu w wersji cyfrowej na dedykowanej dla tego wydarzenia platformie internetowej oraz w wersji drukowanej w postaci recenzowanych monografii opublikowanych w językach polskim oraz angielskim. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się historią gospodarczą i społeczną z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tj. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy oraz państw bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się problematyką zachodzących w regionie procesów modernizacji gospodarczej i społecznej oraz identyfikowalnych w Europie Środkowej i Wschodniej ścieżek rozwoju. Celem dodatkowym wydarzenia jest nawiązanie relacji formalnych oraz wypracowanie podczas warsztatów projektowych będących częścią Kongresu wspólnych pól współpracy. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dwudniowego spotkania naukowego w formie hybrydowej (z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online) oraz publikacja dwóch monografii naukowych będących rezultatem prac Kongresu.

Rzeczypospolita Polska
Doskonałą Nauka
Doskonała Nauka

Projekt sfinansowany ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki RP "Doskonała nauka"

Kolegium Nauk Humanistycznych UR
Uniwersytet Rzeszowski

Główny organizator

© Copyright 2022 Uniwersytet Rzeszowski - All Rights Reserved
Powstanie strony sfinansowano w ramach programu Doskonała Nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki RP
Project funded by the "Doskonała Nauka" Programme of the Ministry of Education and Science Republic of Poland

The page was designed with Mobirise